Powershell: Active Directory Logon Hataları

Active directory domain sunucumuzda event viewerda Windows Log altında Security loglarını kontrol ettiğimizde EventID 4625 olay kayıtlarının oluştuğunu görürüz. Özellikle çok sayıda kullanıcımız varsa bu olay kayıtlarını takip etmekte ağ güvenliğimiz açısından fayda var.

logonFails.ps1

Clear-Host

$Date= Get-date
$DC= "dc.local"  # buraya domain controller'ımızı yazıyoruz.
$Report= "C:\scripts\reports\logon-logoff\logonfails.html" # oluşturacağımız rapor dosya adı
$days = 1

$HTML=@"
<title>Logon-Fail Raporu</title>
<style>
BODY{background-color :#FFFFF}
TABLE{Border-width:thin;border-style: solid;border-color:Black;border-collapse: collapse;}
TH{border-width: 1px;padding: 1px;border-style: solid;border-color: black;background-color: ThreeDShadow}
TD{border-width: 1px;padding: 0px;border-style: solid;border-color: black;background-color: Transparent}
</style>
"@

try{
 $eventsDC= Get-Eventlog security -Computer $DC -InstanceId 4625 -After (Get-Date).AddDays(-$days) |
 Select TimeGenerated,ReplacementStrings |
 % {
 New-Object PSObject -Property @{
 Source_Computer = $_.ReplacementStrings[13]
 UserName = $_.ReplacementStrings[5]
 IP_Address = $_.ReplacementStrings[19]
 Date = $_.TimeGenerated
 }
 }

 $eventsDC | ConvertTo-Html -Property Source_Computer,UserName,IP_Address,Date -head $HTML -body "<H2>Gernerated On $Date</H2>"|
 Out-File $Report -Append
 echo $true
 }catch{ echo $false}</pre>
<pre>

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


+ 5 = sekiz

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yandex.Metrica