Linux : Büyük dizinleri listeleme

du -h / | grep ^[0-9.]*G

10 GB üzerindeki dizinleri bulmak ve bulunan dizinleri büyükten küçüğe sıralamak için:

[root@localhost]# du -h / | grep ^[1-9][0-9][0-9.]*G | sort -rn

du – h komutu bulunan dizinleri okunabilen formatta listeler

/ sembolü ise aramanın  /root dizininde yapılmasını sağlar. Bu dizin istenildiği

gibi değiştirilebilir: /var ya da /home gibi.

| pipe sembolü du -h komutunun çıktısını “grep” komutuna gönderir:

grep, çıktı içerisinde aşağıdaki ifadeyi arar:

^[1-9][0-9][0-9.]*G

^ sembolü string başlangıcını gösterir
[1-9] 1-9 arasındaki sayıları gösterir

[0-9] 0-9 arasındaki sayılar

[0-9.] 0-9 arasındaki sayılar (the “dot” character is a special
character and must have a in front to show we are looking for a “dot”

* Bir önceki ifadeyi gösterir.  ([0-9.]) 0 veya daha fazla kez.

G Gigabyte birimini ifade eder. du -h veriyi okunabilir (human readable)

formatta çıktı olarak verir.

| bu defaki pipe sembolü çıktı verisini sort komutuna gönderir

sort -rn komutu ise çıktı verisini büyük dizinden küçüğe doğru sıralar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica