açık kaynakArşiv

Elastix: Extension (Dahili Hat Tanımlama)

Açık kaynak kodlu santral Elastix’ te SIP extension (Session Initiation Protocol,Oturum Başlatma Protokolü) oluşturma.

Linux : Büyük dizinleri listeleme

10 GB üzerindeki dizinleri bulmak ve bulunan dizinleri büyükten küçüğe sıralamak için: du – h komutu bulunan dizinleri okunabilen formatta listeler / sembolü ise aramanın  /root dizininde yapılmasını sağlar. Bu dizin istenildiği gibi değiştirilebilir: /var ya da /home gibi. | pipe sembolü du -h komutunun çıktısını “grep” komutuna gönderir: grep, çıktı içerisinde aşağıdaki ifadeyi arar:

Cacti: Nasıl yedek alabiliriz?

Öncelikle yedeklerin alınacağı bir klasör oluşturmamız gerekiyor. Aşağıdaki scripti vi editörü ile hazırlıyoruz. yukarıdaki script dosyasını crontab’ a ekleyerek yedeklerimizin periyodik olarak alınmasını sağlıyoruz.
Yandex.Metrica