Windows server 2000, Server 2003′ de disconnect olmuş kullanıcıların oturumlarının belirlenen süre sonunda otomatik olarak yok edilmesi, sunucu kaynaklarının kullanımı açısından önemlidir. Bunun için: Administrative Tools -> Terminal Server Configuration' dan aşağıdaki ayarlar yapılır: